PRO ACCOUNT RAČUNOVODSTVO

Mi posedujemo bogato iskustvo

Delatnost smo započeli kao Knjigovodstveni biro ALFA-1 koji je osnovan 1991. godine iz radnog odnosa, da bi uskoro 1993. godine postao osnovna delatnost i tako poslovao do 2005. godine kada je svojim obimom poslovanja i pružanja usluga prerastao u Privredno društvo za računovodstvene usluge PRO ACCOUNT d.o.o. u kom obliku i danas poslujemo. Privredno društvo se prvenstveno bavi pružanjem knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga. Dugogodišnji rad, iskustvo i stečeno poverenje kod klijenata i državnih organa uz stalno usavršavanje, garancija je kvaliteta naših usluga, koje neprestano prilagođavamo svakom klijentu spram njegovih potreba i zahteva.

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

Tačnost

Naše računovođe sa višegodišnjim iskustvom obezbediće Vam tačnost i ažurnost u vođenju poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima.


Informisanost

Zahvaljujući stalnom praćenju poreskog i računovodstvenog zakonodavstva, obezbeđujemo svojim klijentima sigurnost u vremenu čestih promena zakonskih propisa.

Brzina

Našim klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe. Uz kvalitetan softver i nove usluge želimo da Vam omogućimo sigurno poslovanje.

Konsalting

Posedujemo višegodišnje znanje iz oblasti računovodstva i oblasti PDV- a, što je preduslov za sagledavanje poslovnih promena i ujedno traženje najpovoljnijeg rešenja za naše klijente.

PREDNOSTI KOJE SU VAM UVEK NA RASPOLAGANJU

Mi smo ovde da Vas Savetujemo, Podržimo, Informišemo

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne evidencije
 • Vođenje analitickih evidecija: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi
 • Izrada maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija cena, vođenje KEP knjige
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV
 • Izrada završnih i po potrebi periodičnih obračuna (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poresku prijavu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak građana)

Plate, kadrovi, socijalno

 • Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih zabrana
 • Obračun svih vrsta naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), dostavljanje obračuna u socijalno po potrebi
 • Obračun naknada po ugovoru o delu, privremenim i povremenim poslovima i sl.
 • Obračun zakupnina, obračun isplata dividendi, poreza na kapitalnu dobit i sl.
 • Vođenje evidencije o svim obračunima i isplatama, a u svrhu izrade M4 i PPP obrazaca
 • Izrada ugovora o radu za zaposlene: radnike, direktore i osnivače
 • Pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica

Osnivanje preduzeća i radnji

 • Savetovanje u vezi sa: izborom pravne forme (oblika organizovanja), delatnosti i naziva, PDV, fiskalne kase, proračunu obaveza oko poslovanja i zapošljavanja radnika
 • Osnivački akt za preduzeća - izrada
 • Pribavljanje rešenja Agencije za privredne registre sa PIB-om
 • Izrada pečata
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • Prijava početka rada

Platni promet i banke

 • Predaja pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe ili lično u agenciji
 • Podizanje plata, pozajmica i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe ili lično u agenciji
 • Priprema specifikacija i realizacija u bankama naplate čekova tekućih računa građana
 • Podizanje u bankama ili skidanje mail-om ili e-banking izvoda tekućih računa i njihovo štampanje
 • Prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg racuna
 • Elektronski platni promet
 • Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
 • Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstva finansija

Poreska uprava

Osim redovnih svakodnevnih aktivnosti predaje poreskih prijava i raznih zahteva na šalterima, u Poresku upravu odlazimo radi direktnog kontakta sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreskih uprava i učestvujemo u rešavanju zahteva klijenta.

 • Uzimanje i usklađivanje listinga - stanja poreskih računa
 • Sređivanje poreskih neslaganja, preknjižavanje i povraćaj poreza
 • Predaja svih vrsta predhodno urađenih poreskih prijava
 • Učešće u poreskom postupku umesto klijenta
 • Sva korespodencija klijenta sa Poreskom upravom
 • Učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima

Ugovori i odluke

U ovu uslugu spada savetovanje i izrada raznih vrsta ugovora i odluka koje su potrebne u svakodnevnom radu i u specifičnim situacijama, kao što su:

 • Ugovor o radu
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
 • Ugovori o prodaji robe
 • Ugovori o pružanju usluga

Informacije

Šta se sve mora imati u maloprodajnom objektu

Reference

Naša lista dugogodišnjih klijenata

Kontakt

Za sve informacije i savete

ZORAN ODADŽIN direktor

PRO ACCOUNT d.o.o.
Novosadska 348
21235 Temerin, SRBIJA

021/843-507

021/842-856

063/277-507

office@proaccount.co.rs

zoran.o@proaccount.co.rs